Vlada se javno odrekla hrvatske kune – Kraj CHF pljačke, zamijenit će EURO pljačka!

0

Zahvaljujući predizbornoj godini, Vlada je konačno odlučila riješiti pitanje kreditno zaduženih građana u neotplativim CHF kreditima. Iako će konverzija kredita iz švicarskih franaka u euro kredite, po tečaju na dan dizanja, mnogim građanima spasiti život, jer će im se glavnice drastično smanjiti, ova mjera zapravo najviše ide u korist stranim bankama.

Ministar financija je najavio kako će sav trošak konverzije snositi banke, ali to baš i nije istina. Osim što će banke za otpisivanje glavnice dobiti poreznu olakšicu (to plaćaju porezni obveznici), banke će moći obračunati i veće kamate na euro kredite. Pošto je Euroibor uz kojeg je vezana kamata na euro kredite sada povijesno nizak, on može samo rasti u budućnosti, a to znači da će rasti i kamate na takve kredite. Procijene isto govore da bi švicarski franak morao pasti, a euro rasti, tako da će banke opet zarađivati ekstra profit na tečaju, a svi dužnici u euro kreditima bi se mogli naći u problemima koji su do sada bili vezani isključivo za CHF dužnike. Guverner Vujčić je već upozorio kako će rate u euro kreditima rasti kako bi oprao ruke za svoje nedjelovanje tj. rad u korist stranih banaka.

Krediti za kupnju stana nikako ne bi smjeli ulaziti u sferu špekulativnih djelatnosti i građani koji uzimaju takve kredite ne bi smijeli razmišljati o promjenama tečaja i kamate. Banke su već izgubile spor pred Vrhovnim sudom jer su nelegalno dizale klijentima kamate i time ih oštetile za nekih 2,5 milijarde kuna. Nitko od bankara nije odgovarao za taj zločin, nitko nije završio u zatvoru, nikakav postupak se ne vodi protiv njih, niti su vratili jedne lipe ukradenog novca. Zatvor je samo za sirotinju. Ako ukradete kruh i mlijeko, onda ste kriminalac, ako opljačkate milijarde kuna, onda vam Vlada RH izlazi u susret i traži riješenja.

Banke su u slučaju CHF kredita prekršile zakone o oglašavanju jer su toksičan proizvod prikazivale kao siguran i poželjan. Osobni bankari su varali klijente i uvjeravali ih da su CHF krediti najisplativija opcija za njih. Banke su se udružile u kartel, što je protuzakonito. U istom trenutku su sve banke klijentima nudile ”povoljne” CHF kredite i obmanjivale ih da su kreditno nesposobni za nerizične kredite u nacionalnoj valuti. Postavile su takve uvijete kreditiranja da su dovele ljude u situaciju da su kreditno sposobni samo za kredit u najrizičnijoj CHF opciji koju su prezentirali kao super povoljnu i sigurnu.

Konverzija CHF kredita u euro kredite bi imala smisla samo u slučaju fiksne kamate od maksimalnih 2% i klauzule u kojoj svaki porast tečaja eura ide na teret banci, a ne klijentima.

Sav trošak konverzije bi trebale snositi banke, a rukovodeći ljudi banaka bi trebali završiti u zatvoru. Pošto je šteta koju su banke prouzrokovale CHF kreditima veća od vrijednosti samih banaka, banke i njihova imovina bi trebale automatski prijeći u vlasništvo RH. Hrvatska bi opet imala svoje banke, a svi krediti bi bili plasirani iskljućivo u domaćoj valuti.

Kako će se ova odluka Vlade reflektirati na ljude koji su već konvertirali ili otplatili CHF kredite, na ljude koji su zbog CHF kredita deložirani iz svojih domova i na one koji su se zbog CHF kredita ubili? Nikako. Ovaj problem se mogao i morao riješiti na početku vladinog mandata, a ovo sada je samo privremeno riješenje tj. mazanje očiju i otvaranje nove Pandorine kutije.

Hrvatska valuta je kuna, Hrvati primaju plaću u kunama i plaćaju račune i poreze u kunama. Krediti moraju biti u kunama jer je to u nacionalnom interesu ove zemlje. Niti jedna normalna zemlja nema kredite u stranoj valuti. Ministar financija i Vlada RH su pljunuli na hrvatsku kunu, pljunuli su u lice svojim građanima i otvoreno rekli: ”Nismo mi tu zbog vas. Mi radimo za strane banke”

Isto mišljenje ima i Dušan Cvetanović iz stranke Živi Zid:

”Ovaj problem se mogao riješiti ukidanjem vlautne klauzule i konverzijom svih kredita u kunske, što j ei logično, jer plaće primamo u kunama i kuna je legalno sredstvo plaćanja u ovoj zemlji ( Za sve, osim za banke). SDP-u je trebalo četiri godine da povuče krajnje jednostavan potez i konvertira kredite iz franka u euro. Koliko je u tom razdoblju otkazano kredita, koliko je brakova razvedeno, koliko si je ljudi oduzelo život? Tko će njima nadoknaditi godine života, zdravlje i novac?”

”Zakašnjela pravda nije nikakva pravda, a upravo je to ono što političke elite nude-pravdu na kapaljku, a jedini cilj je svojevrsno dresiranje građana.
Da se razumijemo, ova konverzija u euro također nije rješenje tim više što će banke dobiti porezne olakšice pa se teret konvezije opet prebacuje na građane umjesto na banke koje su kršile zakone”.

Kako će se ova odluka Vlade reflektirati na ljude koji su već konvertirali ili otplatili CHF kredite, na ljude koji su zbog CHF kredita deložirani iz svojih domova i na one koji su se zbog CHF kredita ubili? Ovaj problem se mogao i morao riješiti na početku vladinog mandata, a ovo sada je samo privremeno riješenje tj. mazanje očiju i otvaranje nove Pandorine kutije.

Hrvatska valuta je kuna, Hrvati primaju plaću u kunama i plaćaju račune i poreze u kunama. Krediti moraju biti u kunama jer je to u nacionalnom interesu ove zemlje. Niti jedna normalna zemlja nema kredite u stranoj valuti. Ministar financija i Vlada RH su pljunuli na hrvatsku kunu, pljunuli su u lice svojim građanima i otvoreno rekli: ”Nismo mi tu zbog vas. Mi radimo za strane banke”

Autor: Josip Novosel