CHF krediti ništetni u Španjolskoj! Hrvatska će morati proglasiti CHF kredite ništetnima!

0

VALUTNA KLAUZULA CHF NEPOŠTENA JE ODNOSNO NIŠTETNA I U ŠPANJOLSKOJ

PONAVLJAMO I DOKAZE DA KONVERZIJOM NIJE IZVRŠENO OBEŠTEĆENJE POTROŠAČA KAKO TO PROPISUJE PRAVO EU

Zagreb, 27. veljače 2019.

Saznajemo iz stranih medija kako je ASUFIN – udruga za zaštitu potrošača iz Španjolske, ostvarila ogroman uspjeh te je i u Španjolskoj presuđeno da je valutna klauzula CHF nepoštena i zbog toga ništetna. ASUFIN je dobio tri presude u korist potrošača pogođenih hipotekarnim kreditima s valutnom klauzulom CHF, ali i valutnom klauzulom jen.

Prva presuda bila je presudna. Vrhovni je sud presudio u korist jednog člana ASUFIN-a protiv Barclaysa. Valutna klauzula CHF ništetna je zbog nedostatka transparentnosti kod ugovaranja kredita, što je u skladu s presudom Suda EU C-186/16. Gotovo 70 000 obitelji time je ostvarilo pravo na privatne tužbe.
Druga presuda donesena je u korist bračnoga para iz Asturije (Sjeverna Španjolska), protiv Caixa Catalunya (sada BBVA). U 2006. godini bračni par je ugovorio kredit od 143.000 eura s valutnom klauzulom CHF za kupnju stana, a nakon toga BBVA je savjetovala paru da konvertira valutnu klauzulu CHF u valutnu klauzulu jen. U svemu tome, naplaćene su sve naknade kao da se radi o novome kreditu. Presuđeno je da su ništetne i valutna klauzula CHF, i valutna klauzula jen.

Treću presudu izgubila je Santander banka. Ugovorena je valutna klauzula CHF. Predugovorne informacije pokazale su da u svakom trenutku ugovorena valuta može biti zamijenjena drugom valutom, uključivo u eure. Ipak, ta mogućnost kasnije nije bila ostvarena unatoč zahtjevu potrošača. S obzirom na okolnosti, par je zatražio pomoć od ASUFINA. Udruga je savjetovala potrošače tijekom sudskog postupka. Zanimljivo je da su prvostupanjski i viši sud odbili njihove tvrdnje. Ali konačno, Vrhovni sud je odlučio o žalbi u korist potrošača.
Možemo s veseljem zaključiti da ne postoji niti jedna zemlja EU u kojoj je valutna klauzula CHF, ili bilo koja druga valutna klauzula prihvatljivi način za ugovaranje kredita. A neprihvatljivost valutne klauzule proizlazi prije svega iz činjenice da su banke baš u svakoj zemlji propustile informirati potrošače o tome u čemu se sastoje rizici ugovaranja kredita s valutnom klauzulom.

Zbog toga, još jednom citiramo riječi Koena Lenartsa izrečene krajem 2017. u jednom intervjuu u Sloveniji:
„Banke ne smiju naplaćivati razliku tečaja koja nije razumna. Potrošači imaju pravo na vraćanje preplaćenih iznosa!“

Istodobno, još jednom apeliramo na Vrhovni sud RH da žurno donese potrebne odluke o pravima oštećenih potrošača koji su konvertirali CHF kredite. Konverzijom nije izvršena restitucija, nego je samo smanjena preostala glavnica, što čini svega 50% efekta potencijalne presude za vraćanje preplaćenih iznosa kamate i tečaja.

Udruga Franak izradila je stručnu analizu, utemeljenu na svim relevantnim pokazateljima, koja dokazuje da konverzijom nisu obeštećeni dužnici s kreditima u švicarskom franku, o čemu detalje možete proučiti na linku:
https://www.facebook.com/UdrugaFranak.hr/posts/2242411749157394?__tn__=K-R
UDRUGA FRANAK