HYPO banka opet kamatari svoje klijente. DOSTA JE PLJAČKE!

0

Hypo banka je nedavno svim svojim klijentima poslala informacije o rokovima slanja opomena po kreditima.

Prva opomena se šalje već nakon 10 dana, a druga nakon 20 ili više dana za dugovanja jednaka ili veća od 75,00 kn.

Ako ste dizali kredit u Hypo banci i niste podmirili ratu u roku od 60 dana, banka bi vam preko Fine blokirala račun. Prošle godine su taj rok smanjili na 45 dana, a nedavno su svi korisnici kredita u Hypo banci dobili obavijest da će prisilna naplata putem instrumenata osiguranja u vidu zadužnica i izjava o zapljeni primanja pokrenuti za dugovanja veća ili jednaka 75,00 kn i nepodmirena 20 ili više dana od prvog srpanja 2016.

Ova odluka je jednostrana i klijent na kojeg se odnosi ne može poduzeti ništa, što je protuzakonito jer to nisu više uvijeti pod kojima je klijent potpisao kredit. S obzirom da u Hrvatskoj skoro svima kasni plaća, stotine tisuća ljudi će se naći u novim blokadama, a povećat će se i broj deložacija.

Pošto niti nakon prvog smanjenja sa 60 na 45 dana, Hypo banku nitko nije opomenuo i sankcionirao, ništa ih ne spriječava da ubuduće ljudima blokiraju račune, ako zakasne s podmirenjem obveze kredita za samo jedan dan.

Hypo banku bi trebalo najstrože kazniti i oduzeti joj dozvolu za rad u Hrvatskoj, a bivšeg i sadašnjeg guvernera HNB-a kazneno goniti jer su im dopustili da kamatare i pljačkaju hrvatske građane.

hypoopomena

 

Autor: Josip Novosel