Živi Zid se bori za zaštitu životinja i veću primjenu vegetarijanske prehrane

0

Da Živi Zid nije samo stranka koja se bavi deložacijama i valutnom klauzulom, potvrđuje i njihov opširan gospodarski program u kojem se posebna pažnja posvećuje zaštiti životinja i vegetarijanskoj prehrani. Živi zid ne nameće nikome vegetarijansku prehranu, nego ju podržava i predstavlja kao način života i odličnu preventivu od mnogih bolesti. Mnogi vegetarijanci podržavaju Živi Zid, a jedan od njih je i Dalibor Marić, vlasnik restorana Vegehop. Dalibor je na listi Živog Zida u prvoj izbornoj jedinici.

Iz našeg programa koji obuhvaća održivo življenje i vegetarijanstvo

U Hrvatskoj ima preko 150 000 vegetarijanaca, što bi značilo 3,7 % stanovništava, a po anketama 80 % građana podržava vegetarijanstvo.

 • Formiranje inspekcije za zaštitu životinja
 • Zabrana ubijanja napuštenih životinja u skloništima i stroža kontrola vlasnika kućnih ljubimaca.
 • Zabrana držanja zavezanih pasa koji nemaju mogućnost kretanja
 • Formulacija Zakona o zabrani ubijanja pasa i mačaka u lovištima
 • Potpuna zabrana uzgoja svih životinja radi krzna
 • Smanjenje, a u nekim segmentima i potpuno ukidanje testiranja na životinjama
 • Zabrana nastupa cirkusa sa životinjama
 • Zabrana događanja koja potiču agresivne borbe životinja
 • Smanjenje patnje životinja u uzgoju, transportu i u klaonicama
 • Zabrana prodaje živih morskih stvorenja u trgovinama riba namijenjenih ljudskoj prehrani
 • Proglašenje određenih jadranskih područja zelenim pojasom
 • Smanjenje bolesti srca, krvnih žila i karcinoma uzrokovanih konzumacijom mesne prehrane.
 • Davanje poticaja za proizvodnju biljne hrane izravno za ljudsku prehranu
 • Promoviranje veće konzumacije biljne hrane u odnosu na životinjsku
 • Educiranje i informiranje djece i odraslih o blagodatima zdrave, održive i samilosne prehrane
 • Inicijativa za uvođdnje vege obroka u javne institucije u svrhu sprječavanja diskriminacije zbog načina prehrane

ŽIVI ZID – Programski stav o zaštiti prava životinja

Postupanje prema životinjama te zakonski propisi koji štite životinje i njihova primjena u praksi pokazatelji su etičke i ekološke osviještenosti društva.

Osim Zakona o zaštiti životinja, koji je donesen 2006. godine i dosad je nekoliko puta dopunjavan i mijenjan, zaštitu životinja u Hrvatskoj propisuju i Kazneni zakon i podzakonski akti s područja zaštite životinja, okoliša i prirode.

ŽIVI ZID smatra da je postojeća zakonska zaštita životinja u Hrvatskoj nedostatna, kao i provedba zakona i sankcioniranje prekršitelja zakona u praksi. Stoga programski stav o zaštiti prava životinja ŽIVOG ZIDA objedinjuje nužnost izmjena zakona i njihove provedbe, kao i poticanja građana na usvajanje zdravijih životnih navika i prehrane.

Problem napuštanja životinja i postupanje prema kućnim ljubimcima 

Postojeći Zakon o zaštiti životinja, Kazneni zakon i podzakonski propisi ne provode se u zadovoljavajućoj mjeri. ŽIVI ZID će oformiti inspekciju za zaštitu životinja i na druge načine znatno povećati provedbu Zakona o zaštiti životinja i ostalih zakonskih akata koji propisuju zaštitu životinja. Na taj način konkretna pomoć zanemarenim i zlostavljanim životinjama, kao i oduzimanje životinja prekršiteljima zakona, provodit će se puno brže i učinkovitije.

U Hrvatskoj postoji sustav zbrinjavanja napuštenih životinja, ali ne funkcionira u praksi. ŽIVI ZID će uvesti strože kontrole vlasnicima kućnih ljubimaca i poticati izgradnju neprofitnih edukativnih skloništa za životinje te zabraniti ubijanje napuštenih životinja u skloništima. Nužno je propisati i kaznene odredbe za jedinice lokalne samouprave koje dosad nisu izgradile skloništa za napuštene životinje, iako ih na to obavezuje Zakon o zaštiti životinja.

Kako bi se trajno riješio problem prepunjenih skloništa i velikog broja napuštenih životinja, ŽIVI ZID zalagat će se za obavezno kastriranje životinja u svrhu kontrole razmnožavanja životinja, a na trošak jedinica lokalne samouprave.

S obzirom na postojeću nesređenu situaciju na području uzgoja životinja radi prodaje i držanja za kućne ljubimce, ŽIVI ZID tražit će da se Zakonom o zaštiti životinja propiše obaveza registracije svih uzgajivača, bez obzira na broj ženki koje se koriste u uzgojutei da se uvede porez za uzgajivače.

Držanje pasa na lancu nanosi trajnu dugogodišnju patnju psu i povećava mogućnost pojave agresivnog ponašanja pa će ŽIVI ZID tražiti zabranu držanja zavezanih pasa koji nemaju mogućnost kretanja.

Egzotične životinje kao kućni ljubimci mogu biti opasne za ljude zbog svoje agresivne prirode ili prijenosa zoonoza, a puštanjem u prirodu mogu izazvati ozbiljna narušavanja ekosustava. Stoga će ŽIVI ZID podržati inicijativu Belgije i Nizozemske u kojima je dopušteno držati za kućne ljubimce samo one vrste egzota koje su stručnjaci popisali na tzv. Pozitivnu listu.

Psi, mačke i ptice često su usputne žrtve zamki s ljepilom za glodavce, što uzrokuje sporu smrt u agoniji za životinje koje se zalijepe. U prodaji bi trebale biti jedino humane zamke koje rade na principu ”uhvati i pusti”, zbog čega će ŽIVI ZID tražiti zabranu prodaje zamki s ljepilom.

Lovci koji izraz ”uklanjati” u zakonu tumače kao opravdanje za pucanje u pse i mačke koji zalutaju u lovište ili su izgubljeni, otvoreno krše zakon. ŽIVI ZID založit će se za jasnu formulaciju u Zakonu o lovstvu o zabrani ubijanja pasa i mačaka u lovištima te se oštro protivi prijedlogu da se u Hrvatsku uvede barbarski lov lukom i strijelom.

Uzgoj i usmrćivanje životinja radi proizvodnje krzna

Zakoni o zaštiti životinja i propisi vezani uz zaštitu okoliša i prirode moraju se unapređivati, a ne unazađivati. ŽIVI ZID zalagat će se za ukidanje sramotnih i nečovječnih zakona i odredbi te za potpunu zabranu uzgoja svih životinja radi krzna i donositi nove zakone za što veća prava životinja i zaštitu okoliša.

Pokusi na životinjama

Trenutačno u Hrvatskoj testiranje na životinjama nije dovoljno regulirano niti je uvedena rutinska praksa neživotinjskih metoda testiranja. ŽIVI ZID će donijeti propise koji će potaknuti smanjenje i u nekim segmentima potpuno ukidanje testiranja na životinjama. Raznim poticajima osigurat će mnogo sigurnije metode neživotinjskih metoda testiranja.

Iskorištavanje životinja za zabavu

Životinje u cirkusima, i divlje i domaće, pate zbog stalnih putovanja, agresivnih dresura, izlaganja raznim vremenskim uvjetima i tjeranja na izvođenje trikova zbog čega će ŽIVI ZID tražiti zabranu nastupa cirkusa s bilo kojom vrstom životinja na području cijele Hrvatske.

Borbe pasa i pijetlova te bikova u Dalmatinskoj zagori i drugdje u Hrvatskoj, događanja su na kojima se odvijaju klađenja i ilegalne radnje, a životinje su izložene huškanju, buci i deranju publike te agresivnim borbama u kojima mogu biti ozbiljno ozlijeđene, ŽIVI ZID poticat će događanja koja neće uključivati iskorištavanje nagona životinja te se zalagati za zabranu borbi bikova.

U natjecanjima konja u povlačenju teških trupaca, konji su, isključivo zbog ljudske zabave i ilegalnog klađenja, izloženi teškom fizičkom naporu, urlanju ljudi, udarcima bičem, što u njima izaziva iscrpljivanje, paniku i srah. ŽIVI ZID će tražiti zabranu mrcvarenja konja na takvim natjecanjima, kao i zabranu korištenja konja za izvlačenje drva iz šume, gdje padaju pretovareni drvima, a daleko od očiju veterinarske inspekcije.

Zaštita životinja namijenjenih prehrani

U Hrvatskoj ne postoji dovoljna i učinkovita kontrola držanja životinja na farmama i postupanja s njima u klaonicama. ŽIVI ZID tražit će provođenje zakonskih propisa i veći angažman stočarske i veterinarske inspekcije u cilju smanjenja patnje životinja u uzgoju, transportu i u klaonicama.

Držanje živih riba na odjelima svježe ribe u trgovinama rezultira njihovom velikom patnjom zbog držanja u pretrpanim uvjetima i zbog usmrćivanja, i sve to pred očima kupaca. ŽIVI ZID tražit će zabranu prodaje živih riba i ostalih morskih životinja u trgovinama riba namijenjenih ljudskoj prehrani.

Obredno klanje vjerskih zajednica stvara životinjama produljenu bol i patnju umiranja jer se odvija bez prethodnog omamljivanja. ŽIVI ZID tražit će zabranu obrednog klanja, po uzoru na druge države koje su već uvele tu zabranu.

U svjetskim morima 90 % velikih ribljih populacija istrijebljeno je u posljednjih 50 godina. ŽIVI ZID će proglasiti mnoga jadranska područja zelenim pojasom (kao npr. Kamenjak u Istri koji još jedini u Europi posjeduje morsku cvjetnicu Posidoniju koja je nezamjenjivo stanište mnogim morskim životinjama).

Bezmesna prehrana i zdravlje građana Hrvatske

U Hrvatskoj ima preko 150 000 vegetarijanaca, što bi značilo 3,7 % stanovništava, a po anketama 80 % građana podržava vegetarijanstvo.

Glavni uzroci smrti u Hrvatskoj su bolesti srca, krvnih žila i karcinom, od kojih svaki drugi Hrvat umire, i koji se izravno povezuju s konzumacijom mesne prehrane. ŽIVI ZID ima rješenje kako prevencijom smanjiti broj oboljelih, a time i smrtnost. To će biti velika ušteda  u proračunu HZZO-a.

U Hrvatskoj se 70 % ukupne proizvodnje žitarica koristi za stočnu prehranu. ŽIVI ZID će to promijeniti i dati biljnu hranu izravno za ljudsko prehranu i time znatno ekonomski uštedjeti, pridonijeti očuvanju okoliša i smanjenju gladi. Kako? Davanjem poticaja za proizvodnju hrane namijenjene ljudskoj prehrani i ukidanjem poticaja za proizvodnju namirnica koje negativno utječu na ljudsko zdravlje, životinje i okoliš.

Životinjske farme zaslužne su za 60 % stvaranja stakleničkih plinova i jedni od vodećih onečišćivača voda. ŽIVI ZID će to promijeniti po uzoru na mnoge svjetske gradove i uvesti programe koji promoviraju veću konzumacije biljne prehrane u odnosu na životinjsku, kao što je npr. jedan dan u tjednu u kojem se konzumira hrana spravljena od namirnica biljnog podrijetla (tzv. “Zeleni ponedjeljak”). Time će se smanjiti konzumacija i potražnja za mesom, što će rezultirati smanjenjem onečišćavanja Hrvatske i poboljšanjem zdravlja građana.

U školama je puno predrasuda i djeca ne dobivaju informacije o vegetarijanstvu i veganstvu. ŽIVI ZID će uvesti edukaciju u svim školskim ustanovama dajući djeci i odraslima pravu znanstvenu informaciju o svim blagodatima zdrave, održive i samilosne prehrane koja priliči čovjeku 21 stoljeća. Te informacije su nužnost za pozitivne promjene u Hrvatskoj, a ponajviše su vezane za poticanje zdravlja građana i očuvanja okoliša.

Mnogi građani koji se hrane vegetarijanski i veganski ostaju bez mogućnosti obroka u javnim institucijama. ŽIVI ZID podržat će inicijativu za uvođenje vege obroka u javne institucije kao što su vrtići, škole, bolnice, vojska, zatvori i drugdje, kako građani ne bi bili diskriminirani zbog svojeg načina prehrane.

 

 

DALIBOR MARIĆ; kandidat ŽIVOG ZIDA, 1. izborne jedinice

Dalibor Marić rođen je 07.04.1973. godine. Gotovo cijeli svoj život posvećuje humanitarnim projektima za boljitak zajednice osvješćujući mlade o opasnostima korištenja opojnih droga te aktivisitčkim djelovanjem za zaštitu životinjskih vrsta.

Bio je i inicijator poljoprivredno-stočarskog kompleksa u Valturi za zaštitu autohtonog istarskog goveda-Boškarina. Istaknuti je član mnogih udruga za zaštitu okoliša. Još jako mlad obilazi zemlje Afrike i Azije i prikuplja iskustva ljudi dalekih zemalja te ih koristi u svojim aktivističkim pothvatima.

Od 2007. g. upušta se u poduzetničke vode, te postaje vlasnik i direktor ugostiteljske tvrtke u Zagrebu. no možda najveći uspjeh može mu se pripisati u 10 godina vođenja teatra Anima čija je isključiva uloga bila edukacija mladeži u podizanju ekološke svijesti i opasnosti opojnih sredstava.

Danas je član skupštine Prijatelja životinja te član upravnog odbora Udruge Vegehop čije su glavne djelatnosti širenje svijesti o važnosti vegetarijanske prehrane za održivo življenje, zaštita životinja, pomoć malim OPG-ima i poticanje ekološke proizvodnje.

 

 

Autor: Josip Novosel