MOST se slaže sa ŽIVIM ZIDOM i traži da HNB počne tiskati novac. Hrvatska valuta je kuna!

0

MOST je danas objavio prijedloge reformi financijskog i poreznog sustava o kojima se pregovara s SDP-om i HDZ-om. Glavni ekonomski strateg MOSTA je prof. Lovrinović koji je bio jedan o glavnih zagovornika ukidanja valutne klauzule i jedan od rijetkih istaknutih ekonomista koji je podržavao program ŽIVOG ZIDA u koji se skoro i učlanio, ali je na kraju odabrao MOST.

U nastavku su glavne aktivnosti koje predlaže MOST:

– Ustojavanje Ekonomskog savjeta Hrvatske

Potrebno je osnovati Ekonomski savjet Hrvatske. Glavni cilj ESH-a je izrada makroekonomskog/ih modela Hrvatske te davanje smjeranica za upravljanje monetarnim i fiskalnim sustavom Hrvatske.

– Ustroj makroekonometrijskog modela hrvatskog gospodarstva (Minsky model)

Vođenje makroekonomske politike primjenom makro ekonometrijskih modela. Izrada Minsky modela hrvatskog gospodarstva.

– Izrada bilance nacionalnog bogatsva

Hrvatska mora voditi računa o svojem nacionalnom bogatstvu i mora bilančno voditi pregled svoje imovine (ukupnog prirodnog i proizvedenog bogatstva) s ciljem povećanja i očuvanja nacionalnog bogatstva.

Jasna i konzistentna Bilanca bogatstva Hrvatske daje sigurnost upravljanju hrvatskom ekonomijom te je treba koristiti kao jedan od glavnih parametara kod razgovora o kreditnom rejtingu Hrvatske.

– Promoviranje nacionalne valute kao temeljne u financijskom sustavu

Kuna je stabilna od trenutka nastanka do danas. Primjena kune i jačanje njene važnosti jedan je od prioriteta aktivnosti na području financija

– Definiranje kamatnih stopa i usklađivanje kamatnih parametara kod kredita (EURIBOR + fiksna marža)

Potrebno je izvršiti reviziju kreditnih ugovora svih kredita u valutnoj klauzuli na način da se u ugovorima izmjene kamatne stope po principu – EURIBOR + “marža” ugovorena u trenutku sklapanja ugovora o kreditu. Kod svih novih kredita primjeniti jasno odredbu o modelu formiranja kamatne stope.

– Uspostava uloge i zadataka Hrvatske narodne banke po modelu Europske središnje banke

HNB treba organizirati na način da može funkcionirati po modelu ECB-a tj. uspostaviti puni monetarni suverenitet sukladno ustavu Republike Hrvatske.

– Rast zaposlenosti, proizvodnje i izvoza

Monetarna i fiskalna politika moraju se podrediti isključivom cilju promjene smjera gospodarske politike i cjelokupne hrvatske ekonomije sa uvozno orijentirane na izvozno orijentiranu. Mjere će se definirati u sklopu paketa reformskih promjena i programa Ekonomskog savjeta Hrvatske.

– Zaustavljanje deflacije

Deflacijska spirala i deflacijska dinamika duga u Hrvatskoj mora se spriječiti svim raspoloživim mjerama ekonomske politike. Mjere će se definirati u sklopu paketa reformskih promjena i programa Ekonomskog savjeta Hrvatske.

– Ograničenje zaduživanja države

Potrebno je prekinuti dinamiku zaduživanja na način da se u krajnjij nuždi dinamika zaduživanja veže uz stopu rasta BDP-a. Zaduživanje (ako bude nužno potrebno) mora ići isključivo prema cilju stvaranja institucionalnih preduvjeta za budući ekonomski rast i razduživanje ili financiranje kratkoročnih ekonomskih mjera koje će potaknuti rast proizvodnje u kratkom roku. Mjere će se definirati u sklopu paketa reformskih promjena i programa Ekonomskog savjeta Hrvatske.

– Refinanciranje postojećih kredita države

Refinanciranje postojećih kreditnih obveza Hrvatske je nužno kako bi se stvorili potrebni preduvjeti za ostvarivanje ekonomskih reformi u Hrvatskoj. Izradom makroekonomskog modela i jasnog skupa makroekonomskih reformi u kratkom i dugom roku poboljšat će se mogućnosti refinanciranja postojećih kreditnih obveza na domaćem financijskom tržištu kroz planiranu izvoznu ekspanziju. Potrebno je uskladiti vremensku strukturu postojećih kreditnih obveza. Cjelokupna politika refinanciranja kao i mjere definirat će se u sklopu Ekonomskog savjeta Hrvatske i izrade politike upravljanja javnim dugom Hrvatske.

– Fiskalna konsolidacija – smanjenje javnog duga

Poštivanje fiskalne odgovornosti i kontinuirane aktivnosti na smanjenju javnog duga.

– Uspostava politike upravljanja javnim dugom

Politika upravljanja javnim dugom je nužna obzirom na kompleksnost situacije i utjecaj na sve ostalo u Hrvatskoj.

– Rasprava o mirovinskom sustavu

Organizirati javnu raspravu oko rješavanja stanja u mirovinskom sustavu

– Zakon o HNB-u kojim će se jasnije odrediti uloga HNB-a u skladu sa statutom Europske središnje banke

Organiziranje HNB-a sukladno provjerenim modelima funkcioniranja ECB-a omogućiti će učinkovitije i transparentnije poslovanje HNB-a.

 

Veliki je otpor probankarski nastrojenih ljudi u MOST-u, a pogotovo van njega na ove ideje, ali gospodarstvo ne može ići naprijed, ako se ne ukine valutna klauzula, a svi krediti ne konvertiraju u kune. Problem MOSTA-a je što oni ne shvaćaju da navedene mjere nije moguće postići bez napuštanja Europske unije, a to od stranaka zagovara jedino Živi Zid.

U svakom slučaju pohvalna je inicijtiva Lovrninovića za ove najvažnije monetarne promjene i nadajmo se da neće podleći pritisku bankarskih lobista. Ivan Sinčić kao jedini zastupnik Živog Zida u Saboru, sigurno će podržati ideju ukidanja valutne klauzule i tiskanja novca od strane Središnje banke, što je na kraju krajeva i njezina uloga, a ne da bude kao do sada jedna velika mjenjačnica.