Addiko banka izgubila sudski spor u Zagrebu! Ništetna dva CHF ugovora!

0

OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU!
Utvrđena ništetnost dva CHF ugovora o kreditu!

Sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Jesenka Jurić Šojat, presudila je 26. studenoga 2019. ništetnost CHF ugovora o kreditu i ništetnost drugog CHF ugovora kojim je taj isti CHF kredit refinanciran.

Detaljnije:

– Addiko banka mora vratiti 200.000 kuna i zatezne kamate te mora platiti 26.000 kuna sudskih troškova. Nema zastare potraživanja. 
– Zaposlenike banke nije potrebno saslušavati u pojedinačnim postupcima potrošača temeljem odluke po reviziji Rev-3142/18, gdje utvrđeno kako presuda iz spora kolektivne pravne zaštite u slučaju franak ima direktan učinak i obvezujuća je za niže sudove, a tom je kolektivnom presudom utvrđeno da su ništetne valutna klauzula CHF i kamatna stopa promjenjiva po odluci banke. 

– Bitni sastojci ugovora o kreditu, valuta CHF, koja je predmet, i promjenjiva kamatna stopa po odluci banke, koja je cijena, ništetni su, a temeljem toga cjelokupno su NIŠEZNI i ugovori o kreditu.
– Općinski sud u Zagrebu prihvatio je argumente za ništetnost ugovora iz sudske prakse Vrhovnoga suda RH po revizijama Rev-105/2002 i Rev-907/2002.

– Općinski građanski sud u Zagrebu prihvatio je sudsku praksu Suda EU, posebice izraženo u presudi C-118/17, Dunai, kojom je Sud Unije utvrdio da bi ugovor s ništetnom valutnom klauzulom, odredbom o tečajnom riziku koja čini predmet ugovora, trebao biti ništetan odnosno da takav ugovor ne može opstati. 

– Tužitelj nije tužbom tražio kompletan iznos obeštećenja, nego je tražio samo preplaćene kamate po prvome kreditu, a podredno je tražena ništetnost ugovornih odredaba. To znači da će tužitelj novom tužbom zatražiti preostali iznos obeštećenja koji proizlazi iz ništetnosti dvaju ugovora teških ukupno oko 2 milijuna kuna.