NIŠTETAN JE CHF UGOVOR O KREDITU S LEASING KUĆOM, ODLUČIO JE OPĆINSKI SUD U NOVOME ZAGREBU

0

Zagreb, 14. siječnja 2019.

Udruga Franak došla je u posjed prvostupanjske presude Općinskoga suda u Novome Zagrebu, kojom je jedan ugovor o kreditu s valutnom klauzulom CHF proglašen ništetnim. Zastupnica tužitelja bila je Nicole Kwiatkowski, a presudu je donijela sutkinja Zorka Ćaćić Zagrajski.

Radi se o međupresudi, gdje nije utvrđen iznos koji jedna leasing kuća mora vratiti tužitelju koji je s tom kućom ugovorio kredit s valutnom klauzulom CHF za kupovinu automobila. To znači da najprije županijski sud mora utvrditi je li ta međupresuda pravno održiva, a nakon toga će se postupak vratiti na prvi stupanj radi utvrđenja iznosa koji odnosna leasing kuća mora vratiti tužitelju.

Razlozi zbog kojih je ugovor na prvome stupnju proglašen ništetnim su sljedeći:
1. Kredit je ugovorila leasing kuća koja nema pravo kreditiranja po Zakonu o bankama.
2. Ugovorena VK CHF protivna je svrsi i namjeni VK.
3. Tipskim ugovorom stvorena je neravnoteža prava i obveza na štetu potrošača.
4. Ugovorena je i naknada za prijevremenu otplatu kredita, što je suprotno članku 1024. Zakona o obveznim odnosima.

Ako bi se utvrdila pravomoćno takva sudska praksa, to znači da su svi krediti u bilo kojoj valuti koje su ugovarale pojedine leasing kuće ništetni, jer leasing kuće nemaju pravo ugovarati kredite, budući da su registrirane samo za leasing. Ako su osim toga još ugovarale i valutnu klauzulu CHF koja je ništetna na temelju kolektivne presude u slučaju franak, to je samo dodatni dokaz da takav ugovor jest ništetan.

Ovaj konkretan predmet ne odnosi se na ugovore o leasingu koje su sklapale leasing kuće, jer leasing, za razliku od kredita, jest upravo pravni posao za koji su leasing kuće registrirane. Ukoliko je netko ugovorio kredit u nekoj leasing kući, postoji mogućnost da se sudski utvrdi da je takav ugovor ništetan. Ipak, opreza radi moramo pričekati još i pravomoćnu presudu u konkretnom sudskom postupku da bismo sa sigurnošću mogli reći da je sudska praksa u tome smislu i potvrđena.

Time se otvara mogućnost da u specifičnim slučajevima u kojima su ugovoreni krediti s leasing kućom sudski bude utvrđena ništetnost takvih ugovora o kreditu.

 

Udruga Franak