Kaznena prijava protiv Plenkovića, Glasnovića, Medveda i Bušić!

0
Kupovina glasa Željka Glasnovića od strane premijera Plenkovića i HDZ-a, politička je korupcija koja bi hrvatske građane mogla koštati preko milijardu kuna! Premijer je počinio teško kazneno dijelo.
”Kupljen” je i glas mladog Sauche, ali za razliku od njega, Glasnović je svoj dogovor s premijerom i njegov potpis na dogovoru objavio na svojoj Facebook stranici tako da sada konačno imamo i dokaz za političku korupciju.

Premijer očito smatra da je novac poreznih obveznika njegov privatni novac i da s njim može raditi što ga je volja.
Posljedica ovog dogovora, a i ostalih kupovina za koje još ne znamo, je vjerojatno i nedavna obavijest da će svim novim umirovljenicima mirovine biti 27% manje, da će nam od plaće prisilno uzimati dodatni danak za dopunsko zdravstveno osiguranje, a tu su još i porez na nekretnine i ostali nameti koji nas očekuju.
Nekadašnji gradonačelnik Vukovara Željko Sabo kažnjen je s osam mjeseci zatvora jer je u tajno snimljenom razgovoru obećao 30.000 kuna. S koliko bi godina trebali onda biti kažnjeni Plenković, Glasnović, Tomo Medved i Zdravka Bušić za sklapanje ovakvog protuzakonitog dogovora?
Slobodna Hrvatska koju čine bivši članovi Živog Zida, podigla je kaznenu prijavu protiv Plenkovića, Glasnovića, Tome Medveda i Zdravke Sabo, a pozivaju i sve ostale građane da podignu kaznenu prijavu protiv navedene četvorke, kako bi ih spriječili u pljačkanju hrvatskog proračuna.
Kaznenu prijavu možete pročitati ovdje i slobodnu ju kopirajte ako ju želite i sami podnjeti.
Kaznena prijava
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Gajeva 30 a
10000 Zagreb
Protiv osumnjičenika:
Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, osobni podaci poznati DORH-u, Željko Glasnović, saborski zastupnik,
osobni podaci poznati DORH-u, Tomo Medved, ministar branitelja, osobni podaci poznati DORH-u, Zdravka Bušić, tajnica u Ministarsvu vanjskih i europskih poslova, osobni podaci poznati DORH-u.
Radi, osnovane sumnje u počinjenje djela opisanog u čl. 339. st. 1 i st. 2 “Podmićivanje zastupnika”.
Osnovanost sumnje proizlazi iz navoda i preslike dokumenta objavljenog na Facebook profilu saborskog zastupnika Željka Glasnovića u kojem se navodi da su gore imenovani Andrej Plenković, Tomo Medved, Zdravka Bušić potpisom na navedenom dokumentu potvrdili prethodni dogovor sa saborskim zastupnikom Željkom Glasnović.
DOKAZ:
• preslika inkriminiranog dokumenta
• javni nastupi saborskog zastupnika Željka Glasnovića
U inkriminiranom dokumentu vidljivo je da je se između ostalog radi i o “isplati zaostataka pripadnicima HVO” u neutvrđenom iznosu, ali svakako u stotinama milijuna kuna. Općepoznata je činjenica da je saborski zastupnik Željko Glasnović bio pripadnik  HVO-a. Iz javnog istupa saborskog zastupnika Željko Glasnović proizlazi da je upravo ta “isplata” uvjet njegove podrške saborskoj većini tj. predsjedniku vlade RH.
Podnositelj kaznene prijave posebno ističe Odluku Ustavnog suda Broj: U-III-1710/2015 od 13. svibnja 2015. na Ustavnu tužbu podnositelja Željko Sabo iz Vukovara, te navode u istoj vezano za ovaj analogni slučaj.
Podnositelj smatra da u uvjetima kada saborska većina ovisi o podršci jednog saborskog zastupnika svako postavljanje uvjeta koji imaju materijalnu dimenziju te svako obećanje ispunjenja takvih uvjeta predstavlja ostvarenje bića kaznenog djela podmićivanja zastupnika pogotovo kada onaj tko daje takva obećanja nema izravnu ovlast odobriti te zahtjeve niti su mu poznati učinci takvih zahtjeva na proračun i financijsku stabilnost Republike Hrvatske.
Kazneni zakon propisuje da će se za podmićivanje zastupnika kazniti tko zastupniku u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu ili vijećniku u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ponudi, obeća ili dade mito kako bi u predstavničkom tijelu glasovao na određen način.
Iz dokaza kojima javnost raspolaže nesporno je da je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković obećao i svojim potpisom potvrdio ponudu saborskom zastupniku Željku Glasnoviću u zamjenu za podršku Vladi Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru.
Pritom, sporazum koji su potpisali Andrej Plenković i Željko Glasnović ne može se tumačiti kao legitiman politički dogovor političkih čimbenika i to iz više razloga. Razvidno je da je Andrej Plenković potpisao sporni sporazum pod prijetnjom pada Vlade RH, dakle mimo vlastitog uvjerenja i bez ikakvih procjena učinka ispunjenja tih zahtjeva na proračun i stabilnost, a time i sigurnost Republike Hrvatske. S obzirom da je kod ocjene da li neko djelo predstavlja mito potrebno uzeti u obzir sve okolnosti i motivaciju počinitelja, jasno je da se u spornom slučaju ne radi o klasičnim političkim pregovorima političkih čimbenika nego o osobnom činu predsjednika Vlade RH potaknutim strahom od gubitka povjerenja Vlade RH u Hrvatskom saboru, a time i gubitka pozicije predsjednika Vlade RH.
Potpis Andreja Plenkovića na spornom dokumentu, s obzirom na političku situaciju u kojoj se nalazi Hrvatski sabor, potrebno je tumačiti kao mito jer je opisanim postupanjem isti iskazao namjeru da svoj položaj i ovlasti koje proizlaze iz njegovog svojstva predsjednika Vlade RH iskoristi u svrhu izigravanja pravnog sustava i izmjene izvorne volje biračkog tijela izražene na demokratskim izborima. 
U tumačenju izvorne volje biračkog tijela nužno je u obzir uzeti broj mandata koje je pojedina politička opcija ostvarila i broj građana koje ista zastupa, a u spornom slučaju radi se o samo jednom saborskom zastupniku-Željku Glasnoviću. Potpisivanjem obećanja istome iskrivljena je izvorna volja birača i to u nesrazmjernoj mjeri čime je sporni sporazum izgubio sve elemente legitimnog političkog sporazuma političkih aktera i prešao u sferu mita čime je ostvareno biće kaznenog djela.
Sukladno članku 1. Ustava, vlast u Republici Hrvatskoj proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana, koju on ostvaruje izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Dakle, imajući na umu da građani u Republici Hrvatskoj sudjeluju u ostvarivanju vlasti preko svojih izabranih predstavnika, i to onih koji programima, idejama i ciljevima političkih stranaka čiji su članovi u najvećoj mjeri odražavaju njihovu volju kao birača, nastojanje Andreja Plenkovića da ‘kupnjom’ saborskog mandata člana druge političke opcije izmijeni izvornu biračku volju građana Republike Hrvatske predstavlja izrazitu prijetnju demokraciji. 
Stoga, pošto kao podnositelj smatramo da postoji osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela, predlažemo Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta poduzeti sve zakonom predviđene radnje kako bi osumnjičenici bili proglašeni krivim i kaženjeni po zakonu.
S poštovanjem
Slobodna Hrvatska
Davora Zbiljskog
10000 Zagreb
Autor: Josip Novosel