Što bi donio zakon za početne fiksne marže

0

Goran Aleksić je objasnio na svom Facebooku što bi donio zakon za početne fiksne marže. FIKSNE MARŽE…

– Malo ću zornije prikazati što bi donošenje zakona za početne fiksne kamatne marže donio dužnicima koji su svoje kredite s promjenjivim kamatnim stopama ugovorili prije 2013, s tim da su to vrlo grubi podaci koji će se ponešto razlikovati od slučaja do slučaja.

Kao primjer uzeo sam početnu kamatnu stopu 6% u euro kreditu i početnu kamatnu stopu 5% u CHF kreditu.

Ovisno o godini kada je kredit podignut, fiksna marža u euro kreditu s početnom kamatnom stopom 6% iznosila bi od 3,2 do 3,9 – što bi značilo da bi se kamatne stope u kreditima ugovorenim prije 2013. danas kretale u rasponu od 3,1 do maksimalno 3,8%, a to se odnosi i na nove euro kredite konvertirane iz CHF kredita.

Za dužnike koji nisu konvertirali svoje CHF kredite odnosno koji su još uvijek u CHF kreditima, za CHF kredite ugovorene s početnom kamatnom stopom 5% fiksne marže bi se kretale od 3% do 4,2%, a to znači da bi se danas kamatne stope kretale u rasponu od 2,5% do ograničenja 3,23%.

Naravno, ako je netko imao početne kamatne stope više ili niže od primijenjenih u primjeru, on bi imao manju ili veću maržu ovisno o tome koliko postotnih bodova je početna kamatna stopa manja ili veća od ovoga primjera. Za kunske kredite nemam podatke o vrijednostima kamata na oročene depozite, pa ne mogu dati primjer.

Čekamo kalkulaciju HNB-a koja će biti točnija od mojeg primjera.