Aleksić pozvan na razgovor u HNB!

0

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić pozvan je na razgovor u HNB.

Uskoro bih trebao i u HNB na neke razgovore, pozvan sam, tražili su da sam predložim teme o kojima ćemo razgovarati, ali još nije određen termin. Teme koje sam pripremio za HNB su sljedeće:

1. Zaštita potrošača u kontekstu nepoštivanja pravomoćne kolektivne presude u “slučaju Franak” i odnosna uloga HNB-a kao supervizora poslovanja banaka.

2. Uloga HNB-u u dopuštanju bankarskih manipuliranja kamatnim stopama u obliku nedopuštenih povećanja kamatnih stopa koje su ugovorene na nepošten način (dokaz je kolektivna presuda) te u obliku neugovaranja parametara za promjenu kamatne stope u ugovorima ugovorenim prije 1.1.2013. – banke su na temelju ZIDZPK 143/13 samovoljno definirale kamatne parametre, pri čemu se prekršile temelje ugovornih odnosa iz Zakona o obveznim odnosima, a institucije nadležne za inspekciju i nadzor nisu ništa učinile, uključujući i HNB – dapače, HNB podržava takvo poslovanje banaka. Neke su banke samovoljno definirale parametre već na temelju ZIDZPK 112/12, a notorna je činjenica da taj zakon uopće ne vrijedi za ugovore ugovorene prije 1.1.2013. osim novoga stavka 5. članka 11.a koji se odnosi na prijevremenu otplatu kredita.

3. Slučaj austrijskih RBA zadruga i pravna (ne)utemeljenost ugovora s tim zadrugama.

4. Potreba za izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju radi utvrđivanja metodologije za određivanje fiksnih kamatnih marži u ugovorima u kojima one nisu ugovorene.

5. Uporaba nezakonito povećavanih kamatnih stopa iz euro kredita kod konverzije CHF kredita.

6. Forward ugovori s valutnim swapom radi pokrića CHF kredita tijekom najveće ekspanzije tih kredita.

7. Mjere koje HNB poduzima radi zaštite tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru što mu je zakonska zadaća (opasnosti od usklađenog djelovanja najvećih poduzetnika na tržištu).

Zasigurno im se vrti u glavi od mojih tema, nitko od drugih zastupnika im nije predložio nešto tako kompleksno, ali što im ja mogu – ja sam baš takav zastupnik. :-), kaže Aleksić.