Udruga Franak se želi politički aktivirati na predstojećim izborima!

0

Prije nekoliko godina su članovi Živog Zida pokušavali objasniti UDRUZI FRANAK, da se jedino u političkoj areni mogu donjeti neke promjene za narod. Tad su im članovi Udruge Franak odgovorili da njih politika ne zanima. U međuvremenu su očito shvatili da se samo u Saboru mogu donjeti neke promjene pa su uputili pismo svojim članovima u kojem nagovještavaju mogućnost političke aktivacije svojih članova na predstojećim izborima.

Prenosimo pismo u cijelosti:

Dragi članovi,

molimo da odvojite minutu vremena i ispunite anketu Udruge Franak.

Udruga Franak pokazala je u zadnjih pet godina da se voljom i htijenjem mogu pomaknuti planine. Ipak, Udruga Franak nije uspjela još uvijek, unatoč predizbornim obećanjima političara koji su obnašali vlast zadnjih pola godine, ostvariti sljedeće ciljeve:

Da se u svim kreditima fiksne kamatne marže u promjenjivim kamatama propišu i ugovore na zakonit način odnosno da se marže ugovore u početnim iznosima, čime bi se sve kamatne stope u svim kreditima bez obzira na valutu kredita smanjile za 1 do 2 postotna boda
Da se dužnicima u konvertiranim CHF kreditima vrate iznosi nezakonito naplaćenih povećanih EURO kamata u konverziji
Da se svim ostalim dužnicima, bez obzira na valutu kredita, vrate preplaćeni iznosi kamata na temelju pravomoćne presude iz kolektivnoga sudskog spora
Da se bankama sudski naplate kazne radi nezakonitih manipulacija kamatnim stopama odnosno radi nezakonitog određivanja fiksnih kamatnih marži u svim kreditima
Da se banke legalno spriječe u nastojanjima da arbitražom ili sudski oštete državni proračun za iznos učinka konverzije CHF kredita.

Uslijed političke nemoći Republike Hrvatske, Udruga Franak će možda pokrenuti inicijativu da se njezini aktivni i istaknuti članovi kandidiraju na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima radi lakšeg ostvarenja svojih legalnih ciljeva. Upravo zato nas zanimaju Vaši stavovi i Vaša mišljenja o ovakvoj inicijativi. Napominjemo da plasiranje ove ankete ne prejudicira našu konačnu odluku.

http://goo.gl/forms/JcGvoC7qNZJdOwLj2

Hvala Vam.

Vaša Udruga Franak.

Podijeli