PRAVOSUĐE JE LEGLO KRIMINALA I KORUPCIJE! PODUZETNICI NE VJERUJU HRVATSKOM PRAVOSUĐU!

0

Anketirani poduzetnici: Postupci u prosijeku traju više od 5 godina, a korupcija je gorući problem

PODUZETNICI NE VJERUJU HRVATSKOM PRAVOSUĐU

UGP je proveo niz anketa među svojim članovima na temu pravosuđa. Rezultati su poražavajući, ali, nažalost, očekivani. Sporo i neefikasno pravosuđe je i prema poduzetnicima jedan od glavnih problema hrvatskog društva. UGP smatra kako reforma pravosuđa mora biti jedna od prvih reformi nove Vlade.

Jedan od postulata UGP-a je i #višepravde, a jedna od reformi koju smo tražili od Vlade RH odnosi se i na hrvatsko pravosuđe. Iako je povjerenje u pravosuđe na niskoj razini u općoj populaciji, kod poduzetnika izgleda kao da je još veći kamen spoticanja i prepreka u poslovanju.
Iz tog razloga poduzetnicima smo postavili više pitanja kako bi što bolje obradili temu i pokušali shvatiti gdje sve leže razlozi tako dubokog nezadovoljstva.
Prvo pitanje je bilo – Koja je uloga pravosudnog sustava u ostvarivanju prava poduzetnika? Da sustav znatno pomaže, kao što bi trebao biti slučaj, misli samo 0,5% ispitanika. Isti broj misli i potpuno suprotno, da pravosuđe znatno odmaže – 0,5%. Da umjereno pomaže misli i dalje jako malih 1,4% što čini ukupnu pozitivnu percepciju ispod 2%. Da pravosuđe ne pomaže poduzetnicima smatra 17,7%. A najveća kategorija od 80% daje odgovor – „Ma dajte molim vas…“ kojim sugerira da je stanje toliko loše da uopće nema smisla odgovarati na pitanje o bilo kakvom pozitivnom utjecaju. Ta razina rezignacije je prvi znak za podizanje uzbune.
Drugo pitanje je bilo o dužini parničnih postupaka, s obzirom na to da često o tome može ovisiti i održivost poslovanja i opstanak neke firme. Dobili smo ove odgovore o dužini parničnih postupaka koje su vodili ili vode naši članovi: samo 2,2% kaže da su trajali do 2 godine što smatramo da je razuman rok. Dodatnih 5,9 % navodi da su procesi trajali donekle prihvatljivih 2 do 5 godina. Najveći broj glasova – njih 47,8% je odabrao odgovor – više od 5 godina. Takav vremenski raspon nema mnogo smisla u poslovnom kontekstu. Ali čak 33% izjavljuje da su procesi trajali i više od 10 godina što je potpuno neprihvatljivo. I zadnji podatak je da gotovo 11% kaže kako su imali ili još uvijek imaju procese koji traju preko 20 godina! Ovaj posljednji dio ne znamo ni kako bismo komentirali.

Dio razloga velike razočaranosti u pravosudni sustav vjerojatno dolazi iz razlike između očekivanja i realnosti brzine i efikasnosti sustava. Zanimljivu sliku daju odgovori na pitanje – Koliko po vama sudski postupak može trajati? Za razumnu granicu – do 18 mjeseci daje glas oko 18% ispitanika, dok na više od 18 mjesecu pristaje samo oko 1% ispitanika. Preostalih oko 80% smatra da postupci moraju trajati manje od 18 mjeseci – od čega najveći broj mislim da trebaju biti do 6 mjeseci – njih 54%. Ostali predlažu čak i kraće rokove od 3 mjeseca ili samo mjesec dana. Iz ovih podataka vidimo da praktički ne postoji preklapanje između rokova koje poduzetnici smatraju nužnima, i onoga što se odvija u realnosti – samo 2,2% procesa koji traju manje od 2 godine.
Zbog čega su rezultati toliko loši, provjerili smo kroz pitanje – Što je najveći problem hrvatskog pravosuđa? Dobili smo ove odgovore: nešto manje od 11% smatra da je to pojedinačni element – korupcija. Oko 9% smatra da je to generalna neefikasnost, a iznad 3% da su politički pritisci razlog, kao i sporost koja je pogodovana zakonskim okvirima. Zanimljivo, manjak sredstava i neznanje kao odgovore ukupno navodi manje od 2% ispitanika. I na kraju nam ostaje odgovor s najvećim postotkom od preko 70% glasova koji kaže da je sve navedeno uzrok problema i da nema smisla izdvajati nešto pojedinačno. Sukladno prijašnjim rezultatima, zanemarivih 0,2% smatra kako problema nema.

Dodatne informacije o tome što je gorući problem i na što bi se prvo trebala obratiti pažnja u nekim reformama dobili smo kroz pitanje: Što se prvo mora riješiti u pravosuđu?

Skoro 61% ispitanika smatra da je to korupcija. Drugi odgovor po veličini je brzina, koju bira oko 16% ispitanika. Da se mora riješiti sve navedeno i još štošta misli oko 12% ispitanika.

Izvor: UGP

I posljednji dio slike o hrvatskom pravosuđu je percepcija o tome događaju li se ikakve promjene. Pitali smo naše članove ima li razloga za nadu i pozitivnost s pitanjem: Kakvo je hrvatsko pravosuđe zadnjih godina?, nadajući se barem naznakama pozitivnog trenda. Ovo su dobiveni odgovori: najveći broj ispitanika – gotovo 58% smatra kako je stanje gotovo jednako loše i kako nema nikakvih promjena. Velik broj od 39,5% smatra kako čak ni ova vrlo loša situacija nije stabilna, nego da stvari postaju sve gore i nazaduju. Samo 1,3% smatra da napredujemo, ali ne dovoljno. A samo opet zanemarivih 0,2% smatra da je pravosuđe sve bolje i efikasnije.

Zaključak je da hrvatski poduzetnici, koji i ovako teško preživljavaju, nemaju gotovo nikakvo povjerenje da će im pravosudni sustav pomoći na stručan, objektivan i efikasan način. S obzirom na brzinu djelovanja u poslovnom svijetu, tromost pravosudnog sustava je pogubna i na njega sve manje ljudi računa. Glavni problem je korupcija, odnosno percepcija korumpiranosti pravosuđa, te beznađe zbog toga što se stvari ne popravljaju nego čak i nazaduju iz godine u godinu. Primjera koje smo dobili radeći ankete ima velik broj i mnogi zvuče nevjerojatno. Iz svih ovih razloga, jasno je kako će se udruga Glas poduzetnika zalagati za značajne reforme i promjene u radu pravosudnog sustava. Bez njega, kao integralnog dijela reformi koje zahtijevamo neće biti moguće osigurati prosperitet u državi. Zato što prije želimo vidjeti Hrvatsko 2.0!

“Da je pravosuđe rak rana hrvatskog društva postala je fraza koja je stalno korištena u javnom prostoru od osnutka samostalne Republike Hrvatske, i to toliko da je u međuvremenu izgubila na snazi, ali nažalost nikako u značenju i istinitosti.

Po svemu što nam se godinama servira ispada da je reforma pravosuđa nemoguća misija, i cilj možda nije lako ostvariv, ali je dohvatljiv, i prije nas su ga ostvarile mnoge države u koje se nastojimo ugledati, ali bez jasnog plana, odluka i rokova za provedbu sasvim sigurno neće biti ostvaren, te ćemo na nekim budućim izborima opet otvarati iste teme. UGP će pomno pratiti rad političara i svojim javnim djelovanjem utjecati na to da se pravosuđe prestane spominjati u negativnom kontekstu.“ rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glas poduzetnika.

Inicijativa GLAS PODUZETNIKA pokrenuta je kao samoorganizacija građana, mahom malih poduzetnika, a nakon objave prvog paketa gospodarskih mjera Vlade RH koje su pokretači ocijenili nedostatnima. Budući da je u manje od 15 dana okupio više od 100.000 poduzetnika, obrtnika, samozaposlenih i zaposlenika privatnog sektora te privukao veliku medijsku pozornost svojim beskompromisnim zahtjevima i istupima, GLAS PODUZETNIKA se pozicionirao kao relevantan čimbenik u javnim raspravama vezanim za određivanje novog gospodarskog smjera Hrvatske. Isto je potvrdila i Vlada RH koja je, unutar drugog paketa gospodarskih mjera, usvojila neke od prijedloga inicijative te time potvrdila njezin neosporan utjecaj. Na zahtjev članova inicijative, osnovana je Udruga GLAS PODUZETNIKA koja je u dva tjedna od osnivanja prikupila više od 12.000 članova, a Udrugu podržava preko 200.000 građana Hrvatske.