Udruga Franak će amandmanima na Ovršni zakon pokušati zabraniti ovrhe većine nekretnina!

0
 • Udruga Franak usuglasila amandmane za izmjene Ovršnog zakona
 • Predloženi Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju može biti daleko bolji uz male izmjene teksta koji je bio u javnoj raspravi

Zagreb, 27. lipnja 2017. Udruga Franak usuglasila je amandmane na izmjene Ovršnog zakona, koje će zastupnik Aleksić uputiti u saborsku proceduru.

Valja naglasiti da je prethodno MOST prihvatio prijedlog Udruge Franak da se ne smije ovršiti jedina nekretnina koja služi za stanovanje, ako ta nekretnina nije pod hipotekom, pa je taj prijedlog Udruge Franak ušao direktno u Konačni prijedlog izmjena Ovršnoga zakona.

Amandmanima se propisuje sljedeće:

 1. Minimalni iznos nenaplaćenoga duga glavnice od 50.000 kn da bi se ovrha na nekretnini smjela izvršiti.
 2. Zabranu ovrhe nekretnine koja je pod hipotekom na temelju kredita u kojemu promjenjiva kamatna stopa nije ugovorena na pošten i zakonit način, osim ako dužnik ne prihvati ovrhu ovjerenom suglasnošću.
 3. Omogućavanje brisanja zaloga ako dužnik izjavi da ne može plaćati dugove te nakon toga u roku od tri mjeseca uplati banci 80% duga na temelju prodaje nekretnine. Za takvu situaciju vjerovnik bi ispostavio odgovarajuće pismo namjere koje bi vrijedilo tri mjeseca od dana ispostavljanja pisma.
 4. Obaveznu sudsku zabranu ovrhe nekretnine ukoliko dužnik vodi sudski spor protiv vjerovnika, sve do pravomoćne presude u tome sporu ili do drugačijeg načina završetka spora, i to na zahtjev tužitelja dužnika.

 

Osim toga, Udruga Franak usuglasila je i svoje zahtjeve za izmjene Prijedloga zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, koji se mogu prihvatiti između dvaju čitanja toga zakona. Udruga Franak izdvaja najvažnije prijedloge, uz napomenu da su oni već dani u javnoj raspravi, ali nisu prihvaćeni:

 1. Da se valutna klauzula u kreditu ograniči na EURO, a iznimno i drugu valutu u kojoj dužnik potrošač eventualno prima mirovinu ili plaću.
 2. Da HNB transparentno objavljuje kazne koje vjerovnici dobiju na temelju prekršajnih ili kaznenih prijava.
 3. Da kod dogovora o kreditu prethodne obavijesti o kamatnim stopama i posljedicama ugovaranja kredita budu puno detaljnije nego su sada.
 4. Obavezno omogućavanje dužniku izbora otplate kredita u ratama ili anuitetima.
 5. Obavezni obračun kamate po engleskoj komfornoj metodi.
 6. Da se konverzija iz strane valute u kunu ne smije obaviti po tečaju većem od 20% iznad početnoga tečaja ugovorene valute.

Udruga Franak svoje prijedloge izradila je na temelju loše bankarske prakse koja je često i nezakonita, na temelju loše dosadašnje zakonske regulative te na temelju pozitivne prakse koja se primjenjuje u eurozoni, gdje je valutna klauzula u potrošačkim kreditima gotovo egzotična pojava. Vrijeme je da vlast nastupi suvereno i pravično te time onemogući dvojbe i pravne praznine uslijed prevelike slobode koja se dopušta kreditnim institucijama. Svatko onaj tko nema namjeru ponašati se u skladu s direktivama EU-a koje maksimalno štite prava potrošača, trebao bi se zapitati ima li uopće legitimitet za predstavljanje hrvatskih građana. Bit će to novi veliki ispit za kontroverznog ministra Zdravka Marića. Smatramo da su naši prijedlozi optimalni i utemeljeni na EU pravu te nema razloga da se oni ne prihvate.

Udruga Franak