ALGEBRA – Odaberi tržišno primjenjivo znanje i do 27.9. upiši najbolji stručni studij u Hrvatskoj

0

Dosta ti je učenja teorije na sadašnjem studiju? Odaberi tržišno primjenjivo znanje i do 27.9. upiši najbolji stručni studij u Hrvatskoj. Umanjujemo cijenu školarine temeljem priznatih kolegija položenih na drugoj visoko obrazovnoj instituciji!

Ako nam dolaziš na studij Digitalnog marketinga, Primijenjenog ili Multimedijskog računarstva s nekim položenim kolegijima, ovdje ćeš naći uvjete, pogodnosti i popuste koje nudimo.

Prelazak studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom u skladu sa ECTS bodovanjem; isključivo za studente koji su završili najmanje srednju školu ako prelaze na preddiplomski studij ili završen preddiplomski studij ako žele preći na diplomski studij.

Studenti koji su upisani na drugi studij, koji su ispisani sa drugog studija kao i oni koji su diplomirali na drugom studiju mogu zatražiti prijelaz na studij Visokog učilišta odgovarajuće razine. Studenti prelaznici koji pristupaju preddiplomskom studiju oslobođeni su prijemnog ispita, a za upis na diplomski studij prijemni ispit se ne provodi.

Priznavanje kolegija

Visoko učilište Algebra će studentu priznati one kolegije i ocjene koje je završio na drugoj ustanovi za koje utvrdi da su kompatibilni po sadržaju, broju ECTS bodova i satnici sa kolegijima studija Digitalnog marketinga te će također odrediti preostale obaveze studenta koje treba ispuniti do kraja studija.

Procjenu kompatibilnosti kolegija izvodi Stručno povjerenstvo kojeg čine voditelj pojedine katedre, nositelj kolegija i dekan. Pojedine položene ispite Povjerenstvo može ne priznati, priznati potpuno ili priznati djelomično te odrediti razliku koju student mora položiti unutar pojedinog kolegija.

Umanjenje cijene školarine

Prilikom upisa, osobe koje prelaze na studij Visokog učilišta Algebra s drugih studija predaju zamolbu upravi škole. Na temelju predane zamolbe učilište će tipično u roku od 3 radna dana pristupniku dati odgovor u smislu broja kolegija koje je moguće priznati te cijene školarine koja će biti umanjena razmjerno priznatim položenim kolegijima odnosno priznatim ECTS bodovima. Ovaj postupak se ne naplaćuje.

Dokumentacija potrebna kod prelaska

Obavezni dokumenti za sve studente:

https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/upisi/dokumenti-za-upis/

Visoko učilište Algebra je ovlaštena tražiti od studenta i dodatnu dokumentaciju. Ukoliko se ustanovi iz originalne dokumentacije da podaci o položenim kolegijima koje je student naveo u prijavi za prelazak nisu istiniti Visoko učilište Algebra ima pravo uskratiti studentu upis odnosno napraviti novu kalkulaciju cijene školarine.

 

Više informacija na linku: bit.ly/2ku0enp