Addiko banka ovršena zbog nepošteno ugovorenih kamata u EURO kreditu!

0

ADDIKO/HYPO PONOVNO JE OVRŠENA, I TO ZA 48.970 KUNA, A BIT ĆE USKORO OVRŠENA JOŠ ZA CCA. 35.000 KUNA ZATEZNIH KAMATA, OVAJ PUT ZBOG NEPOŠTENO UGOVORENIH KAMATNIH STOPA IZ EURO KREDITA

TEMELJ ZA OVRHU JEST PRVA PRAVOMOĆNA PRESUDA ZA PREPLAĆENE KAMATE IZ EURO KREDITA POTVRĐENA NA ŽUPANIJSKOME SUDU U ZADRU
ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU DRŽI DA PRAVOMOĆNA KOLEKTIVNA PRESUDA VRIJEDI ZA KUNSKE I EURO KREDITE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA NEPOŠTENE KAMATE

Zagreb, 17. rujna 2018. Na Županijskome sudu u Zadru potvrđena je prva pravomoćna presuda za jedan EURO kredit, na temelju koje je Addiko banka d.d., bivša Hypo banka, ovršena za 48.970 kuna, a pripadajuće zatezne kamate u iznosu oko 35.000 kuna bit će ovršene uskoro. Kredit je bio ugovoren na iznos oko 107.000 eura plativo u kunama.

Presuda je donesena 21. svibnja 2018. pod oznakom 3 Gž-1477/16-4, a zastupnik tužiteljice bio je zagrebački odvjetnik Nenad Horvat.

Bitni detalji o toj presudi su sljedeći:
Presuda se odnosi na EURO kredit, i prema toj presudi nema zastare potraživanja niti po EURO kreditu.
Županijski sud u Zadru prihvaća stav da se kolektivna presuda odnosi i na EURO kredite u onome dijelu koji se odnosi na nepošteno ugovorene kamatne stope.
Ako bi se takva praksa primijenila i na drugim županijskim sudovima, to bi značilo da se pravomoćna kolektivna sudska presuda u dijelu koji se odnosi na kamatne stope odnosi na sve valute i sve vrste kredita te da nema zastare potraživanja preplaćenih kamata niti za takve kredite.
Addiko/Hypo je ovršen za 48.970 kuna, a zatezne kamate oko 35.000 kuna bit će ovršene uskoro.
Udruga Franak tom presudom dobiva još jednu potvrdu da su stajališta koja godinama iznosi u javnosti, u potpunosti utemeljena na hrvatskome i EU pravu te na relevantnoj sudskoj praksi u Republici Hrvatskoj.

Presuda je izuzetno značajna jer je to prva takva pravomoćna presuda za EURO kredit. Osim te presude saznajemo i za još nekoliko pravomoćnih presuda iz CHF kredita, o kojima ćemo izvijestiti javnost uskoro.

Zaključujemo, svi EURO i KUNSKI dužnici iz kredita koji su ugovoreni prije 2013. s promjenjivom kamatnom stopom koja se mijenja odlukom banke imaju pravo privatnim tužbama zahtijevati vraćanje preplaćenih kamata, a konačno na temelju presude imaju pravo presuđenu preplatu zajedno sa zateznim kamatama i naplatiti od banaka, ako ne milom, a onda ovrhom banke, jer pravomoćna presuda jest OVRŠNA ISPRAVA.

Time dajemo do znanja svima onima koji ne vjeruju kako se banke može ovršiti, da je banka jednako ovršiva kao i svaka druga fizička ili pravna osoba. Isto tako, time dajemo do znanja još jednom da se kolektivna sudska presuda odnosi i na EURO, i na KUNSKE kredite, kada su kamate u pitanju.

Pozivamo sve euro i kunske dužnike koji žele vratiti svoj novac iz banaka da se jave radi savjetovanja na mail: pravo.euro.franak@gmail.com
Udruga Franak