Slovenija mora HEP-u isplatiti preko 300 milijuna kuna odštete!

0

Već smo navikli da Hrvatska gubi u svim međunarodnim sporovima, ali ovaj put je pravda bila na našoj strani.

HEP je abritražu pred Međunarodnim centrom za riješavanje investicijskih sporova (ICSID) pokrenuo prije 10 godina – tvrdeći da je pretrpio štetu jer je umjesto jeftinije električne energije iz Krškoga morao angažirati skuplje vlastite elektrane i koristiti skuplji uvoz.

ICSID sa sjedištem u Washingtonu, donio je jučer presudu prema kojoj Slovenija mora isplatiti HEP-u više od 300 milijuna kuna za neisporučenu električnu energiju iz nuklearne elektrane Krško u razdoblju od siječnja 2002. do travnja 2003. godine.

Slovenski ELES je krajem srpnja 1998. iskopčao dalekovode od Krškog prema Zagrebu, nakon što je Slovenija izvlastila HEP, oduzevši mu njegov 50-postotni osnivački udio. Uslijedili su višegodišnji pregovori koji su rezultirali potpisivanjem Međudržavnog ugovora o NE Krško krajem 2001., brisanjem svih međusobnih potraživanja do 30. lipnja 2002. uz dogovor da će ponovna isporuka započeti najkasnije do 1. srpnja 2002.

Sud je presudio da Slovenija mora platiti HEP-u oko 20 milijuna eura s pripadajućim kamatama i 10 milijuna dolara na ime odvjetničkih troškova i svih ostalih troškova koje je HEP imao u sudskom procesu.

U cijeloj ovoj priči štetu nije pretrpio samo HEP, nego i hrvatski građani koji su zbog slovenske odluke plaćali veću cijenu struje. Ako je HEP dobio ovaj spor, a u vlasništvu je Hrvatske tj. hrvatskih građana, onda bi taj novac trebao vratiti svojim korisnicima električne energije u vidu umanjenih računa. Naravno da se takav scenarij u Hrvatistanu neće dogoditi. Kod nas su samo troškovi društveni, a zarada je privatna.

 

 

Autor: Josip Novosel