Tagged: Gordana Nikolić – Jedina žena vlasnica visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj