STOP POREZU NA NEKRETNINE! Slobodna Hrvatska uključuje se sa Živim Zidom, ostalim strankama i udrugama u referendum PROTIV POREZA NA NEKRETNINE!

0

Nakon najave premijera Plenkovića da odgoda primjene poreza na nekretnine neće ići u smjeru njegovog ukidanja nego samo “edukacije” građana kako bi ga oni naposljetku prihvatili, Slobodna Hrvatska će se uključiti u postojeću referendumsku inicijativu koju je pokrenuo Živi zid te zajedno s ostalim zainteresiranim političkim strankama i udrugama prikupljati potpise građana za raspisivanje ovog referenduma.

Smatramo nužnim odredbe Zakona o lokalnim porezima koje reguliraju porez na nekretnine staviti izvan snage jer su  štetne za hrvatske građane. S obzirom da preko 90% hrvatskih građana živi u vlastitoj nekretnini udar poreza osjetili bi svi, a ne samo oni najbogatiji, poput banaka i drugih pravnih subjekata koje u vlasništvu imaju veliki broj nekretnina.

Smatramo da je Zakon potrebno staviti van snage, a onda pristupiti ozbiljnoj javnoj raspravi o najpoštenijem modelu sudjelovanja građana u javnim troškovima lokalne samouprave koji neće ugrožavati egzistenciju građana, a koji će istovremeno omogućiti da država i lokalna zajednica neometano obavljaju svoje zakonima utvrđene zadaće.

Nadamo se da će se organizaciji referenduma priključiti i sve ostale udruge i političke stranke koje u ovom porezu vide opasnost za hrvatske građane.

Srdačno,

Damir-Kristijan Rogina

Slobodna Hrvatska