DOKAZANO! – CHF KREDITI SU CIJELO VRIJEME BILI NIŠTETNI, ALI VLADA i HNB NISU HTJELI DA GRAĐANI TO ZNAJU KAKO IM BANKE NE BI TREBALE VRATITI NOVAC!

0

SVI CHF UGOVORI NIŠTETNI SU NA TEMELJU POZNATE SUDSKE PRAKSE VRHOVNOGA SUDA RH!

REVIZIJAMA VRHOVNOGA SUDA RH IZ 2003. I 1997. GODINE VEĆ JE UTVRĐENA NEDVOJBENA SUDSKA PRAKSA PO PITANJU NIŠTETNOSTI UGOVORA

Zagreb, 29. kolovoza 2018. Nakon što smo izvijestili javnost o dokazima da i nakon konverzije CHF ugovori nisu konvalidirali u valjane ugovore, novim priopćenjem dokazujemo da su svi CHF ugovori ništetni i da to proizlazi iz dviju vrlo važnih revizija Vrhovnoga suda. Na temelju revizija koje smo pronašli, i koje posjedujemo, možemo nedvojbeno zaključiti da su svi CHF ugovori apsolutno ništetni.

Revizijom Vrhovnoga suda RH 907/02 jasno se utvrđuje sljedeće:
Nije moguće utvrditi djelomičnu ništetnost ugovora odnosno ništetnost ugovorne odredbe o cijeni, jer ukoliko je cijena ništetna, onda je ništetan i ugovor.

Ranijom revizijom 111/96 utvrđeno je sljedeće:
Način isplate cijene čini bitni sastojak ugovora, pa budući da o tome nije postignuta suglasnost stranaka, smatra se da ugovor nije niti sklopljen. Pravne posljedice takvog utvrđenja iste su kao i kod ništetnosti ugovora. Radi se o bitnim sastojcima ugovora po prirodi pravnog posla, ali i zato jer su im to svojstvo dale stranke.

Ako to prevedemo na slučaj franak, nedvojbeno možemo utvrditi da je presudom suca Radovana Dobronića, koju je potvrdio Visoki trgovački sud, utvrđeno da je svih osam tuženih banaka ugovaralo nepoštene i stoga ništetne ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli CHF (što čini predmet ugovora) te o promjenjivoj kamatnoj stopi (što čini cijenu). Valja reći da dio cijene čini i valutna klauzula, budući da se i kamata plaćala iskazana u CHF vrijednostima te u postotku od visine glavnice u CHF valuti u kunskoj protuvrijednosti. Budući da su to ugovori u kojima je ništetna cijena, ali još i predmet ugovora, a radi se o bitnim sastojcima ugovora o kreditu što je već utvrđeno i u prvoj presudi VTS-a od 13. lipnja 2014. – analogno revizijama koje spominjemo, svi CHF ugovori moraju biti utvrđeni ništetnima, što je potpuno u skladu sa člancima 270., 322., 327. i 328. Zakona o obveznim odnosima.

Slijedom svega navedenog u ovome priopćenju te u našem priopćenju od 27. kolovoza 2018. možemo sa velikom sigurnošću tvrditi – konvalidacija ništetnih ugovornih odredaba o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi konverzijom CHF kredita nije nastupila, što je u skladu s revizijama Vrhovnoga suda RH 870/01, 899/06, 1743/11, 556/10 i 1970/11 te su svi CHF ugovori i ništetni, što je u skladu s revizijama 907/02 i 111/96 Vrhovnoga suda RH.
Očekujemo da Vrhovni sud RH prigodom revizija na temelju pojedinih pravomoćnih presuda na temelju kolektivnog slučaja franak zauzme stajališta kakva je već zauzeo u svim spomenutim revizijama.
Poručujemo Hrvatskoj udruzi banaka, koja djeluje poput pravog kartelskog udruženja, da prestane braniti ono što je obraniti nemoguće te da njene članice mirnim putem započnu obeštećenje dužnika po nepoštenim ništetnim CHF kreditima. CHF ugovori koje su članice HUB-a ugovarale sa svojim klijentima NE VRIJEDE, to je neizbježna stvarnost!

Revizije o kojima govorimo dostupne su putem Udruge Franak, i to kako odvjetnicima, tako i svim članovima Udruge Franak, stoga pozivamo odvjetnike i članove Udruge Franak da se jave Udruzi Franak radi potrebnih informacija, na e-mail: pravo.udrugafranak@gmail.com

Udruga Franak

Please follow and like us:
error1
fb-share-icon20
Tweet 20
fb-share-icon20