SUD EUROPSKE UNIJE PRESUDIO – CHF KREDITI SU NIŠTETNI!

0

SUD EUROPSKE UNIJE PRESUDIO U KORIST DUŽNIKA U ŠVICARSKIM FRANCIMA

VELIKA POBJEDA DUŽNIKA U ŠVICARSKIM FRANCIMA PRED SUDOM EUROPSKE UNIJE

PRESUDA OBVEZUJUĆA ZA SVE SUDOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zagreb, 20.9.2017.

Sud Europske unije donio je danas u predmetu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr./Banca Românească SA povijesnu presudu za sve dužnike u švicarskim francima.

Sud EU potvrdio je ovom presudom sve što je Udruga Franak iznosila godinama, potvrdio je utvrđenja suca Radovana Dobronića u postupku kolektivne pravne zašite kojom je valutna klauzula u švicarskim francima proglašena nepoštenom i ništetnom te je potvrdio nedavnu presudu Ustavnog suda koji je stao na stranu dužnika u švicarskim francima.

Sud EU u bitnom je utvrdio da valutna klauzula u švicarskim francima mora biti podložna utvrđenju nepoštenom i ništetnom te je potvrdio da su financijske institucije, poslovne banke, bile dužne potrošače obavijestiti o svim ekonomskim posljedicama i rizicima u vrijeme kada su takve kredite nudili na tržištu, a što one nisu učinile.

Ova presuda iznimno je značajna jer se radi o presudi Suda EU čije su presude obvezujuće za sve sudove država članica EU pa prema tome obvezuju i sve sudove u RH te Vrhovni sud RH koji uskoro treba donijeti presudu u „slučaju švicarac“. Nakon ovakve odluke, te nedavne odluke Ustavnog suda RH, Vrhovni sud RH te nacionalni sudovi koji sude o ništetnosti tih ugovora više ne mogu odlučiti nikako drugačije te nekadašnji dužnici kredita u švicarskim francima s nestrpljenjem i optimizmom imaju iščekivati presudu Vrhovnog suda.

Link na priopćenje Suda EU: https://curia.europa.eu/…/applic…/pdf/2017-09/cp170103hr.pdf

Please follow and like us:
error1
fb-share-icon20
Tweet 20
fb-share-icon20